Sundblad & Sundblad

Ändra språk

soa eller msa?

det finns ingen silver bullet - du behöver båda

Om oss och Microsoft

Vi har varit nära partner till Microsoft, både i Sverige och USA, sedan 1987 när den första betaversionen av SQL Server kom ut.

Sedan 2004 är vi Microsofts närmaste partner när det gäller utbildning och certifiering i arkitektur.

Certifieringsprogrammet

Certifieringsprogrammet är i första hand ett onlineprogram som stöds av fem frivilliga workshops.

Programmet var från början ett renodlat SOA-program men berikas nu av mer och mer om microservices och business capabilities.

Programmets viktigaste egenskap är att det lär dig att etablera affärsdriven tjänsteorienterad arkitektur. Från ax till limpa. Från kravförädling till färdig arkitektur.

Microservices Bootcamp

Vi är på väg mot ett paradigmskifte från SOA mot MSA. Microservicebaserad arkitketur (MSA), organiserad runt business capabilities, är på väg att få en dominerande roll för nya applikationer.

Det gäller för dig att hänga på! Har du lust att vara med på en BOOTCAMP?

Certified Software Architect Microsoft Platform...

... är ett unikt program med unik inriktning. Du lär dig att utforma applikationer som skapar affärsvärde. Som är baserade på kundens verksamhet och löser kundens problem. Applikationer som får din kund att komma tillbaka till dig för mer. Om och om igen.

Arkitektur är inte vattenfall

ÄR ARKITEKTUR RESULTATET AV DEN KOD VI SKRIVER?
ELLER MÅSTE ARKITEKTUR BASERAS PÅ BEHOVSANALYS?

Vi känner många utvecklare som svarar JA på den första frågan, men minst lika många svarar i stället JA på den andra.

Själva tillhör vi utan förbehåll den andra gruppen. För oss är arkitekturens uppgift att säkerställa att ett tänkt IT-system tillgodoser affärens och verksamhetens behov. För att klara det måste du förstå dessa.

AFFÄREN OCH VERKSAMHETEN FÖRST

Affären och verksamheten måste alltid komma först. Det är de behoven du i första hand skall möta.

Användaren är också viktig men kommer i andra hand. Att tillgodose användarens och affärens behov behöver inte alls vara samma sak.

ACCIDENTAL ARCHITECTURE

I många projekt växer arkitekturen fram inifrån och ut. Det är den skrivna koden, och de beslut icke arkitekturutbildade utvecklare fattar när de skriver den, som bildar arkitekturen.

Kan en sådan arkitektur bli affärs- och verksamhetsdriven? Självklart inte! Den blir teknikdriven. Den blir vad bland andra Grady Booch kallat en ”accidental architecture”. En som råkar bli vad den blir.

INTENTIONAL ARCHITECTURE

Det som behövs är en ”intentional architecture”. En som är AVSEDD att tillgodose affärens och verksamhetens behov. Att hjälpa verksamheten nå sina mål och lösa sina problem. En sådan kan inte växa fram ur skriven kod, som en olyckshändelse.

SOFTWARE-TO-BUSINESS ALIGNMENT

Den måste planeras i förväg! Den måste utgå från verksamhetens behov, mål och problem. Och den bör helst vara tätt anpassad till verksamhetens arkitektur. Det som kallas Software-to-Business Alignment.

För då kan du i en framtid lätt anpassa den till en förändrad verksamhetsarkitektur. Utan att sätta verksamheten i vänteläge.

AGIL ARKITEKTUR

Men hur åstadkommer du en sådan utan att förfalla till vattenfallseländet? Hur kan du kombinera det med ett agilt angreppssätt på mjukvaruutveckling?

Det är precis det som Certified Software Architect Microsoft Platform lär ut!

Programmet lär dig att etablera affärs- och verksamhetsdriven arkitektur. Att uppnå ”Software-to-Business Alignment” och därmed göra själva verksamheten mer agil. Och att göra det på ett sätt som inlemmar kravförädling och arkitektur i det agila angreppssättet

VILL DU GÖRA SKILLNAD?

Så, om du verkligen vill göra skillnad. Om du vill lära dig att åstadkomma applikationer som ger din kund god valuta för pengarna.

Som hjälper honom att lösa sina problem och nå sina mål. Som gör att han kommer tillbaka till dig om och om igen för mer.

Då är Certified Software Architect Microsoft Platform programmet för dig.

GÅ TILL CERTIFIERINGSPROGRAMMET

vad tidigare deltagare säger

Jag har mycket positiva omdömen om programmet. De första 10-12 veckorna lärde jag mig oerhört mycket. De veckorna fyllde på min verktygslåda med saker som jag inte tidigare hade. Nu har jag något att luta mig tillbaka på när jag träffar kund för första gången, jag har ett stöd i dokumentation som jag tidigare saknat och en process för att ta dåliga krav till att göra den användbara! Customer 1 photoDaniel Klingstedt - Evry Consulting
Kursen var väldigt bra och jag rekommenderar den starkt till kollegor i branchen. Det mesta har jag nytta av i mitt dagliga arbete som systemutvecklare/arkitekt. Speciellt i ett nytt projekt där vi skall utveckla ett nytt komplext system från grunden med kartläggning av arbetsflöden och affärsdrivet angreppssätt. Det känns tryggt att ha certifieringen och den nyvunna kunskapen i bagaget, samt att ha tillgång till dokumentation och mallar när det behövs! Customer 2 photoRobert Jansz - Webking
Denna certifiering har fått mig att växa såväl personligt som - framför allt - yrkesmässigt. Jag ska verkligen vårda den och se till att jag nu får uppdrag där min nyvunna kunskap om och enormt ökade intresse för arkitektur kan komma till nytta för mig, för Sogeti, och framförallt för våra kunders affärer! Customer 3 photoMikael Lindberg - Sogeti

Vill du också fylla på din verktygslåda, öka tryggheten i jobbet och växa både personligt och yrkesmässigt?

GÅ TILL CERTIFIERINGSPROGRAMMET

microservices organiserade omkring business capabilities

nästa steg i utvecklingen av tjänster

paradigmskifte

Vi är med hög fart på väg in i ett paradigmskifte. Microservicesbaserad arkitektur (MSA) tar i rask takt över från Serviceorienterad arkitektur (SOA). Och det passar oss och våra kunder bra, för MSA är verkligen vår hemmaplan. Både när det gäller idén att varje microservice skall ha en enda uppgift och sköta den bra, och att microservices skall baseras på Business Capabilities (BC).

MSA håller inte på att ersätta SOA men är på väg att få en dominerande roll. SOA bär på mycket bagage, och när man inte behöver det bagaget är MSA ett bättre alternativ.

Det här förstärks av att stora aktörer som Microsoft, IBM, Google och Amazon satsar stenhårt på microservices. Det är här det kommer att hända saker. Allt detta talar för att tåget kommer att rulla vidare, och det med ökad fart. Det är nu det gäller att hoppa på det.

När MSA-folket berättar vad MSA är säger de gärna att det är att göra SOA rätt! Vi håller med om att det kan bli så, men fällorna i MSA är minst lika stora som de i SOA. Även MSA kan göras fel.

SOA handlade (i varje fall i teorin) om att anpassa företagets IT-arkitektur till dess affärs- och verksamhetsarkitektur. MSA handlar om samma sak med två viktiga skillnader. Den första är att MSAs grepp är mindre än SOAs, vilket förenklar arkitekturen. Den andra är att microservices skall baseras på Business Capabilities (på svenska förmågor) i stället för processer. Vilket gör arkitekturen stabilare och mer robust.

vad andra säger

“Microservices should be organized around business capabilities”. Så sa Martin Fowler och James Lewis i deras banbrytande artikel ”Microservices” från mars 2014.

INFOQ räknade upp fyra ”Key Lessons Learned” från #api360 Microservices Summit 2016. En av dem var att ”care must be taken to understand the principles of microservices being focused around business capabilities.”

INFOQ har också publicerat artikeln ”Seven Microservices Antipatterns”. Det första kallas ”Cohesion Chaos”. Den förebyggande kuren mot detta antimönster är, säger INFOQ, att ”services must align clearly to a business capability and should not try to do something outside of their boundary.”

Fler och fler säger samma sak, att business capabilities och microservices är som ler och långhalm. Men det är mycket svårt att hitta uppgifter om hur du skall organisera microservices runt business capabilities. Hur du skall anpassa microservices till förmågor. Vad förmågor egentligen är.

Och det finns absolut inga resurser som låter dig handgripligen träna på saken.

Förrän nu! Läs vidare nedan om vår BOOTCAMP om MSA och BC.


bootcamp

Microservices organized around Business Capabilities
datum kommer inom kort

Välkommen att delta i en intensiv bootcamp i Kista i Microsoft's lokaler (datum kommer inom kort)! Antalet platser är begränsat, så om du vill vara med bör du anmäla dig så snart du någonsin kan.

Det här är ett träningsläger!

Under två heldagar deltar du i en serie gruppövningar. Du går under dessa dagar hela vägen från ax till limpa. Från affärsproblem till utformad microservice-applikation. Till och med så långt som till vertygsgenererad API-kod för ASP.NET Web API.

så här fungerar den

Du använder egen laptop. Du samarbetar med upp till tre andra deltagare, som också använder sina egna laptops. Du får alltså ett fullständigt spår av övningarna med dig hem. Du kommer därför att kunna genomföra dem även efter din bootcamp. Hur många gånger du vill och behöver.

Till din hjälp har du Sten och Per Sundblad som mellan övningarna ger korta presentationer, sammandrag och ledarlösningar. Under övningarna ger de den hjälp som du och de andra deltagarna behöver.

sammandrag av de 2 dagarnas övningar

Du får beskrivningen av ett vanligt förekommande affärsproblem där en del av lösningen är en tänkt IT-lösning. Du får tillgång till verktyget MS BC Designer™ (utvecklat av oss på Sundblad & Sundblad) och en generisk capabilitymodell som du under övningarna anpassar till exempelföretaget. Med hjälp av verktyget navigerar du dig neråt i capabilitymodellen tills du finner den capability (på svenska ofta förmåga) där affärsproblemet finns.

Med hjälp av av verktyget adderar du till modellen de ”projektspecifika” förmågor som saknas, så att du når ner till modellens ”lövnivå”. (Förmågor på lövnivå motsvarar user story epics och use-cases.)

Du analyserar den del av capabilitymodellen som är av intresse för projektet. Analysen ger dig underlag för beslut om vilka förmågor som skall få direkt stöd av en microservices. Du adderar till modellen de microservices du och gruppen bestämmer sig för. Så kopplar du ihop dem med de förmågor de skall stödja så att du får en tydlig Software-to-Business Alignment. Hela tiden med hjälp av verktyget MS BC Designer™ .

Utifrån capabilitymodellen bestämmer du och dina gruppkamrater vilka APIer var och en av dina microservices skall exponera. Med hjälp av MS BC Designer™ berikar du modellen med dessa APIer, vart och ett kopplat till sin microservice.

Utifrån givna UI Mockups och procedursteg bestämmer du och övriga gruppmedlemmar vilka operationer lövförmågorna behöver tillgång till. Du berikar också med hjälp av MS BC Designer™ capabilitymodellen med dessa operationsbehov.

Utifrån capabilitymodellen bestämmer ni också vilka användarapplikationer som behövs. MS BC Designer™ hjälper dig att lägga in dem i modellen och förse var och en av dem med de APIer de behöver.

Utifrån lövförmågornas operationshov fördelar du med hjälp av MS BC Designer™ de behövliga operationerna till de APIer dina microservices exponerar.

I en slutövning låter du MS BC Designer™ generera API-kod för varje microservice-API. (Koden genereras i C# för ASP.NET Web API.

Vad du får med dig hem

Efter avslutad bootcamp får du med dig ny kunskap, ny kompetens, ett nytt verktyg, övningsmodellen och den generiska modellen. Så här blir det:

Du har betydligt bättre kunskap om business capabilities än den absoluta majoriteten av dina kolleger i branschen.

Du kan navigera i en capabilitymodell, du kan anpassa en generisk capabilitymodell till det företag du arbetar för, och du kan lägga till de förmågor som behövs för att beskriva den verksamhet du skall hjälpa till att förbättra.

Du kan välja de rätta förmågorna för stöd av microservices.

Du kan lägga in affärs- och verksamhetsdrivna microservices i capabilitymodellen, och du kan koppla var och en av dem till en specifik förmåga.

Du kan utifrån capabilitymodellen bestämma vilka APIer varje microservice skall exponera.

Du kan för varje ”lövförmåga” beskriva den förmågans behov av serviceoperationer.

Du kan fördela lövförmågornas operationsbehov över de APIer du har definierat för dina microservices.

Du kan generera API-kod i C# för ASP.NET Web API för dina microservice-APIer.

Du har fortsatt tillgång till verktyget MS BC Designer™ som du har använt under träningslägret och som hjälper dig med alla ovanstående uppgifter.

Du har fortsatt tillgång till den capabilitymodell du har arbetat med under övningarna. Du har också fortsatt tillgång till den generiska capabilitymodellen du utgick från.

Du har fortsatt tillgång till MS BC Designer™ så du kan fortsätta arbeta efter bootcampen.

anmälan bootcamp

Avgift deltagande i bootcamp: 20 000 kr

Vill du vara en av de första i Sverige att genomföra bootcamp , klicka på länken nedan och ange ditt namn och ditt företag så återkopplar vi direkt tillbaka till dig.

Jag vill delta i bootcamp

(Alla priser är exklusive moms.)

om oss

Sundblad & Sundblad
Konvaljegränd 5
756 51 UPPSALA
Tel: 018-695100
Email: info@2xsundblad.com
Ägare: Sten Sundblad Per Sundblad